joi, 15 septembrie 2016

SCOALA GIMNAZIALA MOVILITA
Nr. 1225 din 5.02.2013

P R O I E C T U L

PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

2013-2018


Aprobat în Consiliul de Administraţie din 5.02.2013
I.1. Contextul legislativ

Prezentul proiect de dezvoltare institutionala a fost conceput in conformitate cu:
 • Legea privind asigurarea calitatii in educatie-O.U.G.nr.75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completările ulterioare.
 • Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin OMEN nr.5115/15.12.2014 publicat in M. Of. Nr.23 si 23 bis/13.01.2015
 • Legea educatiei nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.2007
 • HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08.12.2008
 • M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu
 • Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă
 • OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi copletările ulterioare
 • G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
 • HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în MO nr. 59/25.01.2007
 • OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de imspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor  şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 • G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar


2. Prezentarea unitatii scolare

            Scurt istoric:
În anul 1867 s-a înființat școala primară din Movilița, într-o clădire închiriată.
În anul 1903 s-a construit prima școală.
În anul 1949 s-a trecut la învățământul de 6 clase, iar un an mai târziu la cel de 7 clase.
În anul 1962 s-au terminat lucrările de construcție a Școlii cu clasele I-VII nr.1 Movilița.
În anul 1964 s-a construit Școala cu clasele I-VII nr. 2 Movilița.
În anul 1968 s-a construit Școala cu clasele I-VIII Diocheți.
În septembrie 1968 se comasează Școala nr.1 cu Școala nr.2 Movilița.
În anul 1985 se desființează învățământul gimnazial la Școala Diocheți.
În anul 2004 Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Movilița a fost reabilitată. In anul scolar 2011 – 2012, Scoala Primara Movilita a fost reabilitata cu sprijinul Consiliului Local Movilita.

Din anul scolar 2006-2007 scoala a primit decizie de scoala cu personalitate juridica. In anul scolar 2011 – 2012, reteaua scolara a fost reorganizata, scoala cu personalitate juridica se numeste Scoala Gimnaziala Movilita.
            Din curricumul la decizia scolii, elevii pot alege disciplinele optionale:
            - Educatie pentru sanatate;
            - Lumea lui mate
            - Scrisul ca o arta
            - Tehnologia informatiei si comunicarii
           
3. Proiecte locale derulate

În perioada ianuarie – septembrie 2007 s-a derulat în cadrul Proiectului de Granturi Școală – Comunitate subproiectul  Dincolo sau dincoace de…hotarul satului meu.
Începând din anul 2007, în colaborare cu Primăria Movilița se derulează Proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere inițiat de guvernul României prin Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei informației și cu sprijinul Băncii Mondiale.
În vara anului 2008 s-a desfășurat proiectul E – Vacanța pentru care Școala Movilița a obținut o menține. De atunci, in fiecare vacanta elevii au desfasurat activitati in cadrul acestui proiect. Rezultatele muncii lor se gasesc postate pe site-ul www.ecomunitate.ro.
În noiembrie 2008 s-a încheiat un parteneriat între școlile Movilița, SAM Panciu, SAM Păunești pentru sărbătorirea datelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie și 9 Mai.
Tot in anul 2008, s-a desfasurat proiectul e – Twinning, Comenius on the internet intitulat „Easter”, în parteneriat cu Gimnaziul nr. 8, Gdansk, Polonia.
In 2011,scoala noastra a participat la proiectul national  „Şcoli pentru un viitor verde”, proiect ce a constat in activitati de reciclare si de protejare a mediului inconjurator.
In 2010 – 2011, 2009 – 2010, s-a  desfăşurat in scoala, Concursului Naţional Media Kinder, în parteneriat cu Asociaţia Media Kinder. Au fost, de asemenea incheiate parteneriate cu Clubul Copiilor din Panciu, elevii nostri participand astfel la diverse expozitii, unde lucrarile le-au fost apreciate cu premii importante.  O parte dintre elevii nostri fac parte din corul “Sfantul Nectarie” coordonat de doamna profesoara Dabija Georgeta. Dintre activitatile reprezentative trebuie amintite Concertul de colinde sustinut la Patriarhia Romana, in Aula Magna si concertul sustinut la Ateneul Popular din Focsani.
S-au încheiat în fiecare an școlar parteneriate cu instituțiile din comună: Primărie, Poliție, Biserică. De asemenea, elevii școlii noastre au beneficiat de un parteneriat cu Clubul Copiilor din Panciu, participând astfel la toate concursurile realizate de această instituție.


4 .Analiza resurselor umane,materiale si financiare ale scolii

Resurse umane

v  Scoala Gimnaziala Movilita cuprinde urmatoarele structuri: Gradinita cu program normal Movilita, Gradinita cu program normal Diocheti si Scoala Primara Diocheti. In cadrul celor doua gradinite functioneaza 3 grupe cu un numar de 68 de prescolari, la ciclul primar sunt 8 clase cu un numar de 154 de copii, iar la ciclul gimnazial 7 clase cu 124 de elevi. In total, in cadrul acestei scoli sunt 346 de elevi.
v  Populatia scolara provine din satele : Trotusanu, Diocheti, Sperieti, Frecatei, Movilita - mediul rural
v  Starea materiala a familiilor este modesta, majoritatea locuitorilor fiind agricultori.
v  Starea de sanatate a elevilor este buna si nu sunt copii cu cerinte educative speciale.
v  Majoritatea elevilor apartin religiei ortodoxe.

v  Procentul de promovare la sfarsitul anului scolar 2015-2016:
-invatamant primar-98,51 %
-invatamant gimnazial-92,74 %
     Procentul de promovabilitate la Evaluarea Nationala, pe medii, a fost de  95% . Din 20 de elevi inscrisi un singur elev a luat sub 5 la limba si literatura romana, iar 6 au luat sub 5 la matematica.
Cadre didactice

Toate cadrele didactice din scoala sunt calificate.
In cadrul Scolii Gimnaziala Movilita sunt incadrati:
-          3  educatoare
-          8  invatatori
-          10 profesori titulari
-          4 profesori suplinitori calificati
-          1,50  personal didactic auxiliar
-          4,25 personal nedidactic

Perfectionare
In ceea ce priveste gradele didactice situatia se prezinta astfel:
-          gradul didactic I: 14
-          Gradul didactic II : 3
-          Gradul definitiv: 6
-          Debutanti: 2


 


Performante
 

An școlar 2014/ 2015

Elevii îndrumați de doamna profesoară Dabija Georgeta au participat și au obținut rezultate foarte bune la concursul Sărbătoarea luminii prin ochii mei , desfășurat în luna aprilie, 2015 astfel:
Ø  Premiul I,  Manolache Ștefania, clasa a VIa B
Ø  Premiul I,  Seciu Elena Cătălina, clasa a VaB
Ø  Premiul I, Lupu Loredana, clasa a VIIIa B
Ø   Premiul II, Andronic Andreia, clasa a VIIa B
Ø  Premiul II,  Pâsu Andreia, clasa a VIIIa B
Ø   Premiul III, Andronic Ana-Maria, clasa a VIIIa B   
Ø  Premiul III, Lupu Sebastian, clasa a VIIa B
              Elevii îndrumați de doamna profesoară Blaj Gherghina au participat la următoarele:
      -Olimpiada de Educație tehnologică, faza județeană, obținând următoarele premii:
Premiul II-  Bălan Maria,a V-a
                    Tătaru Delia Luana, a VII-a
Premiul III- Andronic Ana- Maria, a VII-a
Mențiune:  Misăilă Alexandru clasa a V-a
                   Andronic Denisa, clasa a VI-a
                    Ionașcu Denisa clasa a VI-a
                     Vlad Ana- Maria clasa a VII-a
-          Concusul interjudețean Educația tehnologică și tehnologia informației- punte către viitor, obținând următoarele premii:
-          Premiul III: Tătaru Delia Luana clasa a VII-a
                    Drilea Mihai clasa a VIII-a
                     Andronic Ana- Maria clasa VIIIa
-          Mențiune:- Ionașcu Denisa clasa a VI-a
                 Mistodoniș Bianca clasa a VI-a
                 Andronic Ana- Maria clasa a VIII-a
Participarea la Concursul Interjudețean de mărțișoare ,,Firul alb și firul roșu- Între tradiție și inovație”, profesori coordonatori Gherghinoiu Loreta și Seciu Mihaela a avut următoarele rezultate:
Ø  Premiul I Seciu Elena Cătălina, clasa a V-a B
Ø  Premiul I Ionașcu Denisa-Gabriela, clasa a VI-a B
Ø  Premiul al II-lea Mistodiniș Bianca Maria, clasa aVI-a B
Ø  Premiul al II­-lea Seciu Robert, clasa aVI-a B
Ø  Premiul al II-lea Lupu Loredana, clasa a VIII-a B
La educație fizică și sport elevii din școala noastră coordonați de domnul profesor Liviu Enăceanu au obținut: - locul I , handbal fete, ONSS, zona Panciu- Mărășești
                                   -locul I, handbal băieți, ONSS, zona Panciu- Mărășești
                                  - locul II, fotbal băieți, ONSS,  zona Panciu- Mărășești
De asemenea, elevii îndrumați de domnul profesor de educatie fizica si sport, Enăceanu Liviu ne-au reprezentat școala și la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, unde au obținut rezultate bune și foarte bune.
        În ceea ce privește concursurile şcolare  la matematica şi interdisciplinare  anul şcolar 2014 – 2015  elevii din clasele gimnaziale a Şcolii Gimnaziale Moviliţa  au participat la următoarele
1.      Concursul de matematică şi informatică pentru elevii din mediul rural – ediţia a X-a :
Au participat 4 echipaje de la Şcoala Gimnazială Moviliţa (2 echipaje V-VI şi 2 echipaje VII-VIII)   la faza zonală din 6 decembrie 2015 , organizat de centrul zonal Şcoala Gimnazială Nr. 1 Străoane, unde   în urma rezultatelor obţinute , s-a calificat pentru  etapa judeţeană  un echipaj de la clasele VII-VIII format din elevii : Lupu Sebastian Mihai, Pavel Larisa Elena, Drilea Mihai, Pîsu Andreea Dana. Etapa judeţeană va avea loc în data de 9 aprilie 2015 la Şcoala Gimnaziala Vidra

2.      Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă - ComPer Matematică:
Au participat , la etapa I – 23 ianuarie 2015 , 11 elevi de la clasa a VII –a  şi 11 elevi de la clasa a VIII- a B, unde  în urma rezultatelor  s-au obţinut  două menţiuni  de către doi elevi de la clasa a VIII :  Mocanu Andreea Roxana şi Seciu Adrian .
PC060267.JPG 

*      Domnul profesor de biologie, Ichim Iordache ne-a reprezentat cu mândrie  reușind să obțină la concursul Sanitarii Pricepuți , etapa județeană  locul al II –lea.
*      Concursul Terra, faza județeană, Premiul I – Manolache Ștefania
*      Concursul Terra, faza națională, Mențiune – Manolache Ștefania


An școlar 2015/2016

*      Concursul Maica Domnului- Împărăteasa Cerului și a Pământului –elevii îndrumați de domnul profesor de religie Roșu Silviu și doamna profesoară de limba română Dabija Georgeta au obținut următoarele rezultate:
Premiul special-secțiunea icoană pe sticlă, elevele Pavel Larisa și Ruse Elena, clasa a VIIIa B
Premiul II- secțiunea poezie elevele Seciu Elena Cătălina și Lazăr Diana, clasa a VIa B
Premiul II- secțiunea proză- Seciu Elena Cătălina, clasa a VIa B
Mențiune- secțiunea proză- Arghir Iulia, clasa a VIa A
*      Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor Românești-corul de elevi îndrumați de domnul profesor de religie Roșu Silviu s-a clasat pe locul I. Elevii premiați sunt: Pavel Larisa, Urzică Denisa, Dumitriu Geanina, Dafinoiu Cosmin, Tătaru Teodor, Tătaru Vlad, Dragomir Beatrice, Baciu Georgiana, Rusu Elena, Manolache Giulia, Duță Ștefania, Bitere Lucian.
*      Concursul Matematică Informatică Rural, etapa zonală, echipajele claselor VII- VIII, coordonate de domnișoara profesoară Manolache Nicoleta și domnul profesor Palaghe Vasile s-au calificat la etapa județeană cu 152, respectiv 135 de puncte.
*      Olimpiada Gimnaziilor- Handbal- elevii pregătiți de domnul profesor de sport, Enăceanu Liviu, s-au clasat pe locul IV
*      Olimpiada Națională a Sportului Școlar-Etapa pe centre- echipajele  pregătite de domnul profesor de sport, Enăceanu Liviu, au avut următoarele rezultate:
*      Competiția Minifotbal- Băieți- Mențiune
*      Compețiția Handbal- Băieți – locul I
*      Compețiția Handbal- Fete – locul II
*      La faza judeteana a concursului de geografie Terra, elevii Tataru Vlad, clasa a V-a si Manolache Stefania, clasa a VII-a, coordonati de domnul profesor Gherghinoiu Neculai, au obtinut Premiul I.
Cadre didactice
v  Cadrele didactice care au participat la activitati de formare continua:
-organizate de CCD –perfectionare profesori -2
-cercuri pedagogice-toate cadrele didactice
-grade didactice- 5
-reconversie profesionala- 2Resurse materiale

v  Scoala Gimnaziala Movilita dispune de: 7 sali de clasa, cabinet informatizat, biblioteca, curte interioara mare, sala de sport.
v  Sali de clasa in care functioneaza:   laborator de informatica ( 25 de calculatoare conectate la internet)
           cabinet de biologie
           cabinet de chimie/fizica
          cabinet limba romana
Materialul didactic este suficient-harti, substante chimice, machete biologie, saltele pentru gimnastica, mingi fotbal si handbal.
Corpul B al Școlii Gimnaziale Movilița, unde învață clasele I – IV, dispune de 5 sali de clasa in care se gasesc calculatoare conectate la internet. Aceasta scoala a fost renovata in totalitate in anul scolar 2011-2012 ( a fost schimbat inclusiv mobilierul scolar). Scoala Primara Diocheti are doua sali de clasa in care functioneaza cate doua clase simultane. In acelasi corp de cladire functioneaza si gradinita. Si aceasta scoala a fost renovata. Gradinita cu program normal Movilita dispune de 3 sali de clasa ( in una dintre ele isi desfasoara activitatea clasa pregatitoare in care sunt inscrisi 25 de elevi.


Alte dotari:
-          Copiatoare - Canon, Konika, Brother
-          Imprimante  - 4
-          LCD – 1
-          Videoproiectoare – 4
-          Camere foto/video – 2
-          Tabla interactiva


II. ELABORAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE A SCOLII

II.1.Parteneri sociali implicati in proiectul de dezvoltare a scolii
Partenerii sociali implicati in proiectul de dezvoltare a scolii sunt:
Administratia publica locala-Primaria Movilita
Inspectoratul Scolar Judetean-Vrancea
Casa Corpului Didactic-Vrancea
Biserica
Dispensarul uman
Politia
Biblioteca comunala
Parintii

II.2.Analiza nevoilor si intereselor educationale ale comunitatii(SOWT)
Diagnoza mediului extern

Movilița este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată din satele Diocheți-Rediu, Frecăței, Movilița(reședința), Trotușanu și Văleni.
Comuna se află în zona de nord-est a județului, la nord-est de orașul Panciu, pe malul stâng al râului Zăbrăuți. Este traversat de șoseaua județeană DJ205H, care îl leagă spre sud-vest de Panciu și spre nord de Păunești și Pufești (unde se termină înDN2). La Movilița, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ205J, care duce spre sud tot la Panciu, pe o rută ce trece Zăbrăuțiul mai în aval ca prima.
Prin comună trece și calea ferată Mărășești-Panciu, pe care este deservită de stația Diocheți.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Movilița se ridică la 3.183 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.962 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,58%). Pentru 3,24% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,61%), cu o minoritate de ortodocși de rit vechi (4,81%). Pentru 3,24% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Analiza PEST(E)
 Politic:
Şcoala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale, este supus tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Educaţiei Naţionale, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane.
 Economic:
 Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea de locuri de munca în domeniu depăşeşte oferta. Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut. Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor. Toţi aceşti factori economici au efecte grave: dezinteres, absenteism, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse) este mare.
 Social:
Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. Zona este una cu specific viticol, majoritatea locuitorilor obținându-și veniturile din agricultură. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. O alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte.
Tehnologic:
Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar; unitatea şcolară deţine laboratoare funcţionale, cu dotare modernă, necesare tuturor disciplinelor. Sprijinul M.E.C.S. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării- învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în aceasta direcţie. În plus, posibilitatea reala a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. Ecologic:
Pe măsura ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (Eco-Şcoala, Să învăţăm despre pădure, Patrula de reciclare).


Diagnoza mediului intern - ANALIZA SWOT an şcolar  2015-2016
Resurse curriculare
Puncte tari
Puncte slabe
-există o bază didactică ce permite orientarea ofertei curriculare spre informatică,limbi stăine,matematică,limbă romănă, istorie;
-dotarea şcolii permite orientarea ofertei şcolare spre discipline cu nivel de aplicabilitate  în domeniul informaticii;
-disciplinele de învăţământ din TC sunt foarte bine încadrate cu învăţători / profesori şi beneficiază de mijloace de învăţământ necesare;
-promovabilitate peste 95%;
-toţi absolvenţii cuprinşi în ciclul inferior sau superior al liceului;
-rezultate bune la evaluarea naţionala 2015 - 2016 la concursurile şcolare(olimpiade,alte concursuri)
-Elevii de clasa a VIII-a au o bună pregătire de cultură generalăşi abilitaţi de operare pe calculator;-număr mic de discipline opţionale cls V – VIII;
-interesul scăzut al elevilor de clasa VIII  pentru disciplinele la care nu susţin Evaluarea Națională;
Oportunităţi
Factori de risc (A)
-posibilitatea învăţării a 2 limbi străine;
-posibilitatea formării deprinderii de utilizare a calculatorului;
-pregătirea suplimentară pentru evaluările  naţionale şi performanţă;
-posibilitatea de a participa la activităţile de perfecţionare,formare la nivel judeţean,naţional;
-participarea la proiecte cu finanțare internațională cu schimburi de elevi;
-încărcătura programelor şcolare;
-insuficienţa resurselor financiare pentru dotarea cu mijloace de învăţământ pe măsura necesarului la standardele vizate de şcoală;


Resurse umane
Puncte tari
Puncte slabe
– încadrarea şcolii cu personal calificat la toate disciplinele de învăţământ;
–  participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă este tot mai numeroasă;
-multe cadre didactice au finalizat o altă facultate
-cadre didactice implicate în activităţi ştiinţifice şi metodice în foarte mare măsură;
-cadre didactice care fac parte din comisii la nivelul ISJ (metodişti) sau care elaborează subiecte pentru olimpiade;
-număr mare de cadre didactice cu gradul I, II;
-preocupare pentru obţinerea de performanţe în activitatea cu elevii;
-organizarea foarte bună a activităţilor la nivelul comisiilor;
-personal didactic auxiliar pregătit şi disponibil pentru activitatea pe care o desfăşoară;
-relaţiile  cadru didactic-elev, conducere- cadru didactic, conducere personal did. aux., nedid. , şcoală-familie sunt foarte bune;

-diseminarea experienţelor pozitive se face cu dificultate sau deloc;
-există fluctuaţie a cadrelor didactice ce afectează principiul continuităţii şi care are efecte şi asupra calităţii educaţiei;
– un număr mic de cadre didactice care manifestă lipsă de disponibilitate în desfăşurarea unor activităţi extraşcolare sau activităţi metodice;
– scăderea populaţiei şcolare
-număr mic de premii la concursuri şcolare faza judeţeană, naţională.
Oportunităţi
Factori de risc (Ameninţări)

-asigurarea posibilităţii de participare la activităţile de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice;
-valorificarea experienţei cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare;
-îmbunătăţirea comunicării în cadrul şcolii (la nivel de catedră între catedre)
-realizarea de parteneriate cu şcoli din ţară în programe educative;
-există încă cadre didactice care nu au înţeles corect că şcoala trebuie să satisfacă nevoile elevilor şi aşteptările familiei;

-influenţa mediului extern poluant (folosirea excesivă a calculatorului,unele emisiuni,filme TV,lipsa de supraveghere)
 Resurse materiale şi financiare
Puncte tari
Puncte slabe
-spaţiul de şcolarizare se prezintă în mare parte în condiţii bune iar nivelul de confort în şcoală este ridicat;
-baza sportivă a şcolii este în stare bună atât sala de sport cât şi terenurile în aer liber; cabinetele de informatică sunt bine echipate cu calculatoare; laboratoarele de biologie,chimie,fizică sunt foarte bine echipate cu mijloace de învăţământ şi materiale didactice;
-amenajarea unui loc de joaca pentru elevii de la Gradinița cu program Movilița prin implicarea părinților.
-biblioteca şcolii- este bine organizată,funcţională şi dispune de un fond de carte ce acoperă în mare măsură solicitările la toate disciplinele de învăţământ;
-bugetul şcolii acoperă necesarul mediu de funcţionare; (plaţi, materiale, reparaţii)


-Corpurile A si B din cadrul Scolii Gimnaziale Movilița nu dispun de autorizație ISU pentru securitate la incendiu și costurile foarte mari pe care le implică obținerea acestora.
- Scoala Primara Diocheți nu are autorizație sanitară deoarece nu există căi de acces diferite pentru scolari și preșcolari.

- neasigurarea condițiilor pentru desfășurarea orelor de educație fizică în sala de sport în perioada rece.
-lipseşte o sală de festivităţi;
-lipsa de preocupare pentru informare şi documentare a cadrelor didactice în vederea obţinerii unor fonduri pentru îmbunătăţirea ambientului clasei, şcolii sau chiar fonduri europene prin proiecte;
Oportunităţi
Factori de risc (Ameninţări)
-în perspectiva descentralizării învăţământului implicarea mai mare a Consiliului de Administrație în implementarea corectă a  finanţării per elev, programe pentru modernizări, dotări – prin proiecte acordare de burse pentru elevii cu probleme financiare dar şi pentru cei cu rezultate deosebite;
-realizarea unei baze de date elevi și cadre didactice utilă, solicitată deja de MECS;
-procesul de profesionalizare a carierei didactice şi manageriale;
– insuficienţa resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor şcolii şi nealocarea lor la timpul potrivit;
-insuficienţa resurselor proprii pentru a acoperii acţiuni de anvergură ( amenajarea curții școlii)  care nu pot fi realizate de la bugetul de stat/ local;
– insuficința resurselor materiale pentru demararea acțiunilor necesare obținerii autorizației de securitate la incndiu.


Relaţia cu comunitatea
Puncte tari
Puncte slabe
-o  colaborare foarte bună cu părinţii;
-colaborarea permanentă cu Primăria Comunei Movilita,Consiliul Local Movilita,Casa de Cultură Movilita,Biblioteca Movilita;
-participarea şcolii la programe organizate de  Primăria Comunei Movilita,Consiliul Local Movilita , Politia Movilita.
-participarea şcolii la programe iniţiate de aceştia în calitate de partener sau programe în care aceştia devin parteneri ale activităților școlii;
-reprezentarea Consiliului Local în C.A al şcolii prin doi consilieri locali;
-reprezentarea primarului în CA al școlii printr-o persoană delegată;

-dificultăţi în atragerea sponsorilor datorită reducerii activității economice și a legislației birocratice.
-lipsa de implicare a unor cadre didactice în activităţile şcolile, altele decât cele didactice.
Oportunităţi
Factori de risc (Ameninţări)
-buna colaborare cu ISJ Vrancea,şi unităţi conexe CCD, CJRAE şi alte unităţi şcolare;
- -creşterea nivelului de implicare şi a rolului comunităţii locale în luarea deciziilor privind dezvoltarea şcolii;
-schimburi cu şcoli din străinătate în cadrul programului Comenius și Erasmus.
-
-dificultăţile materiale ale părinţilor duc la diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii;
– influenţa mediului extern poluant;
– interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai mult spre notare decât spre cunoştinţelor acumulate datorită modului în care se face admiterea;

 II.3.Formularea viziunii si misiunii scolii

Viziune

Ne propunem sa fim una din scolile de prestigiu din zona, apreciata de elevi, parinti si comunitatea locala.


Valori
·         Valorile educationale pe care scoala noastra le promoveaza sunt:
            Respectul  fata de oameni,fata de autoritati, fata de propria persoana;
            Competitivitatea  intre elevi si  cadrele didactice din comuna;
            Cultivarea initiativei prin deschidere fata de ideile noi;      
            Competenta cadrelor didactice;
            Integritatea –puterea interioara de a spune adevarul,de a actiona onest;     Corectitudine,seriozitate si perseverenta din partea cadrelor didactice si            elevilor;
            Autodisciplina –a avea control asupra propriilor actiuni,dorinte si un         comportament adecvat oricarei situatii;a da tot ce ai  mai bun in orice           imprejurare.


Misiunea scolii


Scoala noastra va  educa elevii spre invatarea si respectarea valorilor unei societati democratice.
            Demersul nostru educational, alaturi de familie si comunitate, are ca ideal dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, formarea personalitatii autonome si creative a elevilor ce vor deveni apti pentru integrarea socio-culturala si profesionala deplina intr-o lume dinamica, supusa unor transformari continue.

ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne determina să avem în vedere ca dimensiune strategică : modernizarea sistemului de educaţie pentru a da coerenţă parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială, orientată pe competenţe cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii economii a cunoaşterii.

1. ŢINTE STRATEGICE

       Analizând „ punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern, propunem următoarele ţinte strategice:

 T1:Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate.
 Acest scop vizează  crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea teoretică şi practică a elevilor, prin cooperare  cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi consolidând astfel parteneriatul şcoală - comunitate.
            T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev.
 Ţinta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii didactice pentru adaptarea  la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.                      
             T3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor:
            Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din Europa.
              T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare
              Scopul vizează dotare tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească.
               T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.          
               Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunitatii.
2.  OPŢIUNILE  STRATEGICE

Domeniul
funcţional
Dezvoltare curriculară
Dezvoltarea
Resurselor umane
Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Scop strategic
T1
Adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii
Asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia modernă
Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare
Responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcolii
T2
Particularizarea curriculumului la cerintele învăţării activ-participative centrate pe elev
Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev
Achiziţionarea de mijloace didactice şi echipamente adecvate situaţiilor de învăţare centrate pe elev
Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri implicate în educaţie.
T3
Dezvoltarea unor optionale adecvate egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene
Accesarea resurselor educaţionale europene. Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale şi tehnice, de promovarea dimensiunii europene şi egalităţii de şanse în educaţia elevilor
Crearea bazei materiale pentru susţinerea promovării dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor de către cadrele didactice
Colaborare cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor de cultură din ţară şi din străinătate
T4
Dezvoltarea canalelor  privind comunicarea
Formarea resursei umane în vederea utilizării sistemelor de comunicare şi realizarea unei comunicări eficiente
Dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace moderne de comunicare eficienti-zarea parteneriatelor vitale
Crearea unor structuri participative elevi- personal propriu comunitate pentru realizarea schimbului de informaţii cu exteriorul şi adecvarea acestuia la contextul comunitar concret
T5
Dezvoltarea privind activitatea de marketing- publicistică
Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii
Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de promovare a imaginii şcolii
Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass-media, implicate în promovarea imaginii şcolii

3. ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI
ŢINTE   STRATEGICE
OPŢIUNI  STRATEGICE
ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARET1:Realizarea cadrului general adecvat pentru o educaţie de calitate prin şi pentru comunitate
Adaptarea curriculumului la specificul local
(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie
(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului conceput pe baza nevoilor comunitare şi a celor individuale
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară

Asigurarea accesului cadre-lor didactice la tehnologia modernă
(S) Inventarul echipamentelor existente în şcoală stabilirea necesarului pentru asigurarea utilizarii în procesul de învăţământ de către toate cadrele didactice
(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor audio-video şi a tehnologiilor informaţionale
(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a resurselor comunităţii


Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare
(S) Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării şi modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare
(S) Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unităţii şcolare
(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere
(L) Reamenajarea spaţiilor şcolare și a curților interioare
(L) Procurarea şi instalarea de echipamente audio- video şi de comunicare moderne necesare
Responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcolii
(S) Atragerea de resurse extrabugetare
(M) Realizarea unei reţele eficiente de comunicare şi cooperare cu comunitatea
T2:Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev
Particularizarea curriculumului la cerinţele învăţării activ- participative
(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de învăţare activ-participative 
(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza cerinţelor învăţării activ-participative  centrate pe elev
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate
Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi centrării activităţii pe elev
(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice
(S) Formarea cadrelor didactice debutante pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev
(M) Formarea restului cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev
Modernizarea spatiilor scolare si a spatiilor auxiliare
(S) Inventarierea mijloacelor didactice şi echipamentelor existente în şcoală şi stabilirea necesarului pentru asigurarea utilizării în procesul de învăţământ de către toate cadrele didactice
(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor didactice şi echipamentelor adecvate situaţiilor de învăţare
(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a resurselor
Responsabilizarea comunitatii in sustinerea scolii
(S) Contactarea unor instituţii/ONG-uri/organizaţii care pot funiza asistenţă de specialitate
(M) Incheierea de parteneriate şi derularea activităţilor de formare
(L) Atragerea altor instituţii /ONG-uri/ organizaţii/ firme implicate în educaţieT3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor:

Dezvoltarea unor opţionale despre tema  egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene
(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie şi realizarea unor opţionale adecvat egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene
(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultateAccesarea resurselor educaţionale europene
(S) Identificarea surselor de resurse
(S) Informarea personalului asupra modului de accesare
(M) Formarea cadrelor didactice prin participare la programe de formare internaţionale
(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din spaţiul european
(L) Menţinerea legăturilor cu partenerii externi şi crearea unui schimb permanent de resurse cu aceştia
Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale şi tehnice, de promovare dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului a elevilor
(S) Identificarea nevoilor de formare a elevilor adolescenţi privind deprinderile sociale şi tehnice, de promovare a valorilor europene
(S) Contactarea organismelor care pot furniza asistenţă de specialitate
(S) Formarea a 3 cadre didactice în crearea deprinderilor sociale şi tehnice, de promovare a valorilor europene a adolescenţilor
(M) Formarea unui grup de 10 elevi pentru promovarea dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului
(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din Romania
Crearea bazei materiale pentru susţinerea promovării
(M) Amenajarea unor puncte de accesare a resurselor europene
(L) Realizarea unei baze de date privind sursele şi resursele europene


Colaborare cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor de cultură din ţară şi din străinătate

(S) Identificarea organizaţiilor cu care se pot desfăşura activităţi de promovare a valorilor europene şi multiculturalismului şi realizarea de parteneriate cu organizaţiile identificate
(S) Realizarea unor materiale scrise şi în format electronic, (împreună cu partenerii români şi străini) pentru promovarea dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului
(M) Derularea on-line a unor activităţi extracurriculare transnaţionale
(L) extinderea parteneriatelor în ţară şi în străinătate
T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare
Dezvoltarea,  canalelor privind comunicarea
(S) Analiza nevoilor, definirea cererii privind comunicarea
(M) Dezvoltarea canalelor
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate
Formarea resursei umane în vederea utilizarii sistemelor de comunicare şi realizarea unei comunicări eficiente


(S) Realizarea liniilor de comunicare internă şi interinstituţionale
(S) Analiza nevoilor de formare în utilizarea sistemelor de comunicare
(S) Analiza complexa a nevoilor de formare pe comunicare
(M)  Formarea întregii resurse umane pe probleme de comunicare
(M) Formarea resursei umane pentru realizarea sistemelor şi echipamentelor de comunicare
(L) Crearea unei structuri activ- participative interne care să monitorizeze permanent nevoia de formare        
Dotarea tuturor compar-timentelor cu mijloace
moderne de comunicare eficientizarea parteneriatelor vitale

(S) Identificarea necesarului de echipamente de comunicare

(M) Dotarea integrală cu echipamente de comunicare moderne
(M) Organizarea unui Centru de Documentare şi Informare
(L) Realizarea unei baze de date eficientă la nivelul unităţii şcolare
Crearea unor structuri participative elevi- personal propriu- comunitate pentru realizarea schimbului de informaţii cu exteriorul şi adecvarea acestuia la contextul comunitar concret

(S) Realizarea necesarului de resursă pentru crearea structurii

(M) Stabilirea procedurilor de lucru şi pilotarea acestora

(L)  Revizuirea structurii în funcţie de rezultate
T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional
Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii
(S) Lansarea invitaţiei de participare la promovarea imaginii şcolii
(S) Identificarea resursei umane disponibile
(M) Implicarea în activităţile de promovare a imaginii şcolii
(L) Implicarea întregii resurse umane pentru promovarea imaginii şcolii
Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de promovare a imaginii şcolii
(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere
(S) Realizarea unui material promoţional de promovare a imaginii şcolii
(L)  Realizarea unor parteneriate în vederea atragerii de resurse
Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass- media, implicate în promovarea imaginii şcolii
(S) Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-media, implicate în promovarea imaginii şcolii
(M) Organizarea de activităţi care să promoveze imaginea şcolii
(M) Obţinerea de rezultate la nivel naţional şi internaţional
(M) Participarea la activităţi organizate de alte instituţii în scopul promovării şcolii
(L) Menţinerea imaginii şcolii prin utilizarea liniilor de comunicare interinstituţionale

IV.  OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE

Obiective generale:
Þ    O1. creşterea calităţii muncii în şcolă;
Þ    O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ;
Þ    O3. eficientizarea lucrului în echipă;
Þ    O4. educarea elevilor noştrii pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene;
Þ    O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, internaţional.O1, O2, O5
ŢINTE   STRATEGICE
OPŢIUNI  STRATEGICE
RESURSE STRATEGICE
REZULTATE AŞTEPTATE
T1: Realizarea cadrului general adecvat pentru o educatie de calitate prin /  pentru comunitate
Adaptarea curriculum-ului la specificul local
·         Resursa umana foarte bine pregatita profesi-onal


·         Resurse de expertiza: existenta unor cadre didactice cu expertiza si experienta
·                   Existenta spaţiilor modernizate adecvat cerinţelor de funcţionalitate
·         Existenţa sălilor de clasă dotate modern prin efortul scolii
·         Satisfacţia grupurilor de interes privind calitatea educaţiei
Asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia modern
Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare
Responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcoliiT2: Realizarea unui invatamant axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev
Particularizarea curriculum-ului la cerinţele învăţării activ- paticipative centrate pe elev

·         Scăderea cu 50% a absenţelor nemotivate ale elevilor
·         Diminuarea cu 75% a corigenţilor
·         Implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în parteneriat cu comunitatea
Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev
Achiziţionarea de mijloace didactice şi echipamente adecvate situaţiilor de învăţare centrate pe elev
Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri implicate în educaţie
T3: Promovarea dimensiunii europene si a egalităţii de şanse în educaţia elevilor
Dezvoltarea unor parteneriate cu alte scoli din Europa


·         Creşterea cu 20% a elevilor implicaţi în schimburi de experienţă internaţionale
·         Existenta bazei de date pentru promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor
Accesarea resurselor educaţionale europene
Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale şi tehnice, de promovare dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor
Crearea bazei materiale pentru susţinerea promovării
Colaborare cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor de cultură din ţară şi din străinatate


O3, O4

ŢINTE   STRATEGICE
OPŢIUNI  STRATEGICE
RESURSE STRATEGICE
REZULTATE AŞTEPTATE
T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare
Dezvoltarea  unor module /opţionale privind comunicarea·         Resursa umană foarte bine pregatită profesi-onal
·         Resurse de expertiză: existenţa unor cadre didactice cu expertiză şi experienţă


·         Existenţa liniilor de comunicare internă şi interinstituţională
·         Toate cadrele didactice utilizează tehnologiile informaţionale  şi liniile de comunicare existente
·         75% dintre elevi utilizează sistemele informaţionale existente în şcoală
·         Existenţa structurii participative care monitorizează schimbul de informaţii cu comunitatea
Formarea resursei umane în vederea utilizarii sistemelor de comunicare şi realizarea unei comunicări eficiente
Dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace moderne de comunicare eficientizarea parteneriatelor vitale
Crearea unor structuri participative elevi- personal propriu – comunitate pentru realizarea schimbului de informaţii cu exteriorul şi adecvarea acestuia la contextul comunitar concretT5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional
Responsabilitatea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii

·         Existenta monografiei şi a materialelor de promovare a imaginii şcolii
·         Implicarea tuturor cadrelor didactice pentru promovarea imaginii şi/sau realizarea de materiale promoţionale
·         Existenta contractelor de parteneriat
·         Existenta programului de activitate extraşcolară
Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de promovarea a imaginii şcolii
Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass-media, implicate în promovarea imaginii şcolii

V. RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de atragere a resurselor deficitare.
Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele:
·    şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesionale a elevilor.
·         pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică şi socială, la nivelul standardelor europene.
·         organizarea unor grupuri de persoane formate care să actioneze  în promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică.
·         creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene
·         creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate.

REZULTATE AŞTEPTATE


MENCS, ISJ, CCD
 • respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare
 • promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor sistemului de învăţământ
 • utilizarea optimă a resurselor financiare
 • respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare
 • asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin obiectivele cadru
 • dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de formare continuă

      Elevii
 • condiţii optime de învăţare
 • respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
 • asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
 • dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea inserţiei profesionale şi sociale optime
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
 • focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii
 • creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

Părinţii
 • condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare
 • asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate
 • servicii de consultanţă psihologică şi educaţională
 • însuşirea de către copii a normelor de conduită socială
 • preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie
 • informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte

      Cadrele didactice
 • promovarea statutului de cadru didactic în societate
 • informare profesională şi formare continuă
 • parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională
 • mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
 • conducere democratică, participare la luarea deciziilor
 • salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate
 • conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate

Autorităţile locale
 • gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare
 • activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale
 • informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală
 • dezvoltare instituţională
 • centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli
 • implicare în programe şi proiecte de interes comun
 • stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice

ONG-uri, fundaţii, asociaţii
 • programe comune cu şcoala
 • recrutare de voluntari
 • cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice

Biserica
 • promovarea valorilor morale creştine în educaţie
 • activităţi de parteneriat

Mass-media
 • desfăşurarea unor activităţi cu impact mediaticPe termen scurt


·         Realizarea unui proiect la nivelul Scolii Gimnaziale Movilita avand ca tema Istoria satului meu, istoria familiei mele.
·         Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare cu aportul Consiliului Local Movilita
·         Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională - „Cheia succesului”, „Vreau o carieră”, Târguri de joburi;
·         Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale şi a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;
·         Derularea proiectelor educaţionale de twinning cu scoli europene
·         Realizarea revistei scolii in care sunt dedicate pagini comunitatii locale.
·         Organizarea festivităţilor dedicate Zilei Comunei Movilita
·         Crearea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de înalt prestigiu moral şi profesional.Pe termen mediu

·         Formarea continuă a cadrelor didactice – creşterea numărului de profesori cu grad didactic I şi II si masterat, incurajarea profesorilor sa opteze pentru programe de reconversie profesionala.
·         Informatizarea bibliotecii
·         Modernizarea laboratoarelor de biologie, chimie si fizica, care să permită desfăşurarea unor activităţi instructiv educative performante;
·         Implicarea scolii in parteneriate cu scolile din zona, pentru a asigura asimilarea specificului zonal si crearea unei identitati cultural specific.
·         Demararea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru corpurile A si B din cadrul Scolii Gimnaziale Movilita

Pe termen lung

·         Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate
·         Amenajarea curtilor Scolii Gimnaziale Movilita cu loc de joaca pentru copii si teren de fotbal.
·         Realizarea modificarilor de infrastructura necesare pentru ca cele doua corpuri de cladire de la Scoala Gimnaziala Movilita sa primeasca autorizatia de securitate la incendiu.
·         Gasirea unei solutii optime pentru asigurarea conditiilor necesare desfasurarii orelor de educatie fizica si sport in conditii optime pe perioada sezonului rece.


VI . PROGRAME STABILITE
     Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe:
                             1.Programul de pregătire a cadrelor didactice
                             3.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse”
                             4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate
                             5. Programul de promovare a imaginii şcoliiȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIȚA
PLAN OPERAȚIONAL AL PDI 2016 - 2017
1. Programul de pregătire a cadrelor didactice

Nr.
crt.
Activitate
Obiective operationale
Termen
Responsabilitati
Resurse
Indicatori de performanta
1.
Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice în conformitate cu opţiunile strategice definite
Formarea grupului de lucru
Realizarea chestionarului de nevoi
Aplicarea chestionarului tuturor cadrelor didactice din şcoală
Interpretarea chestionarului
Studierea fiţelor de formare profesională a cadrelor didactice
Intocmirea listei de cadre didactice cu nevoi de formare pe: utilizarea echipamentelor audio- video, aplicarea metodelor activ- participative centrate pe elev, probleme de comunicare, utilizare de echipamente informaţionale

Sept. – nov. 2016
Director
Responsabilul cu perfectionarea
Materiale: hârtie, copiator, toner, creioane, pixuri
De timp: necesar aplicării şi interpretării chestionarului
Financiare: resurse extrabugetare,
De autoritate: recu-noaştere a nevoii de formare
Lista cadrelor didactice cu nevoi de formare pe:
aplicarea metodelor activ-participative centrate pe elev, probleme de
comunicare, utilizare de echipamente informaţionale
2.
Formarea cadrelor didactice
Realizarea unui grafic de formare
Nov.2016
Director
Responsabilul cu perfectionarea
materiale: calculator cu legătură la INTERNET şi imprimantă, hârtie, creioane, pixuri, xerox, toner, tablă, cretă
De timp: necesar for-mării
Financiare: necesare asigurării consumabilelor
La finalul cursurilor, cadrele didactice vor fi capabile  să aplice metode activ- participative centrate pe elev, să comunice eficient, să utilizeze echipamentele informaţionale
3.
Monitorizarea activităţii cadrelor didactice
Realizarea de asistenţe la orele de curs
Realizarea unei programări în vederea utilizării mijloacelor modern de care școala dispune și a accesului în laboratorul de informatică
Permanent
Director
Şefi de catedre

materiale: fişe de asistenţă, pix
de timp: necesar efec-tuarii asistentelor, monitorizării utilizării echipamentelor
financiare: necesare eventualelor activităţi de întreţinere a echipamentelor
Existenţa fişelor de asistenţă
Existența unei planificări în vederea utilizării mijloacelor didactice modern

2.  Programul de modernizare a bazei materiale

Nr.crt.
Activitate
Obiective operaţionale
Termen
Responsabilităţi
Resurse
Indicatori de performanţă
1.
Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării
Stabilirea comisiei de in-ventariere a lucrărilor necesare
Derularea inventarierii
Stabilirea necesarului de resursă financiară
Stabilirea surselor de finanţare
Decembrie 2016
Director
Contabil
materiale:hârtie, creioane, pixuri
De timp: necesar inventarierii
De autoritate: recunoaştere de direcţia învăţământ primărie
Lista de inventar
2.
Realizarea lucrărilor de reamenajare
Efectuarea lucrărilor de reamenajare/ igienizare
anual
Director
materiale: în funcţie de necesităţi
de timp: necesar realizării lucrărilor
financiare: necesare materialelor şi plata muncitorilor
Sălile reamenajate
Exterioarele clădirilor


3.
Stabilirea necesarului de dotare
Stabilirea comisiei de inventariere a necesarului de dotare
Inventarierea existentului de dotare
Stabilirea necesarului de dotare
Stabilirea necesarului de resursă financiară
Stabilirea surselor de finanţare
Permanent
Director
materiale: hârtie, creioane, pixuri
de timp: necesar inventarierii
de autoritate:
Listele cu dotările necesare
4.
Achiziţionarea de mobilier,echipamente şi
aparatură
modernă
Efectuarea achiziţiei de mobilier, echipamente şi aparatură
permanant
Director
materiale: în funcţie de devizie
de timp: necesar efectuării lucrărilor
financiare: necesare plăţilor
de autoritate
Existenţă  aparatura, echipament, mobilier conform planurilor

3. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană şi egalitate de şanse”

Nr.crt.
Activitate
Obiective operationale
Termen
Responsabilitati
Resurse
Indicatori de performanta
1.
Identificarea resurselor educaţionale europene
Utilizarea PC-ului şi TIC pentru găsirea de resurse educaţionale

permanent
Coordonatorul de proiecte şi programe
materiale: calculator cu legatură la INTERNET şi imprimantă, hârtie, creioane, pixuri
De timp: necesar căutării
Financiare: necesare asigurarii logisticii
Existenţa proiectelor
Existenţa unei baze de resurse
2.
Realizarea unor materiale referitoare la
„Dimensiunea europeană “
Realizarea unui portofoliu tematic
Informarea tuturor cadrelor didactice asupra subiectului în discuţie
Desfăşurarea unei mese rotunde cu exemple de bune practici
permanent
Coordonatorul de proiecte si programe
Catedrele de lb. Romana, lb. moderne
materiale: calculator cu legatura la INTERNET si imprimanta, hartie, creioane, pixuri
De timp: necesar rea-lizarii materialelor
Financiare: necesare asigurarii logisticii
Dicţionarul de termeni
Materiale informative
3.
Formarea unor cadre didactice în crearea
deprinderilor sociale şi tehnice de promovare a valorilor europene
Selectarea cadrelor didactice
Formarea cadrelor didactice
Aprilie – mai 2017
Directorul
Coordonatorul de proiecte şi programe

materiale: calculator cu legatura la INTERNET si imprimanta, hartie, creioane, pixuri
De timp: necesar for-marii
Financiare: necesare asigurarii logisticii
Formarea cadre didactice
4.
Identificarea nevoilor de formare a elevilor privind deprinderile sociale şi tehnice de promovare a valorilor europene
Formarea echipei care va realiza studiul
Realizarea de chestionare pentru grupurile de interes: elevi, cadre didactice
Centralizarea datelor
Mai 2017
Echipa desemnată
materiale: calculator cu legatura la INTERNET si imprimanta, hartie, cre-ioane, pixuri
De timp: necesar rea-lizarii studiului
Financiare: asigurarii logisticii
Centralizatorul datelor
5.
Desfăşurarea de activităţi extra-curriculare online cu parteneri din străinatate
Participare la e-tweening
Permanent
Coordonatorul de proiecte şi programe
Prof.  de infor-matică
materiale: calculator cu legatura la INTERNET
De timp: necesar derularii activitatilor
Realizarea a 3 astfel de parteneriate

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate

Nr.crt.
Activitate
Obiective operaţionale
Termen
Responsabilităţi
Resurse
Indicatori de performanţă
1.
Organizarea de activităţi comune
Realizarea de activităţi ex-traşcolare cu Poliţia, Biserica, Spitalul, ONG-uri, Primărie
Lansarea de proiecte/ pro-grame comune cu alte şcoli locale
Permanent
Directorul Coordonator de proiecte şi programe
materiale:in functie de activitate
De timp: necesar realizării activităţii

Existenta proiectelor/ programelor
2.
Realizarea unei reţele de comunicare eficientă şcoală - comunitate
Actualizarea site-ului şcolii
Organizarea unui forum de discuţii pe site-ul şcolii
Realizarea unei agende cu numere de telefon/ adrese de e- mail specifică comunităţii
Nov.2016
Director
Secretariat
Coordonator de proiecte si programe

materiale: calculator, hârtie
de timp: necesar realizării activităţilor
existenţa site-ului şcolii cu forumul de discuţii
existenţa agendei cu numere de telefon/ adrese e-mail specifică comunităţii
3.
Obţinerea unor sponsorizări

Identificarea posibililor sponsori
Realizarea de contracte
Obţinerea de sponsorizări
Desfăşurarea unor activităţi comune
Permanent
Director
de timp: necesar inventarierii

Contractele de sponsorizare
4.
Incheierea de parteneriate cu organizaţii din comunitatea locală
Identificarea tuturor partenerilor locali
Incheierea de contracte de parteneriat
Desfăşurarea de activităţi comune cu aceştia
Permanent
Director

Coordonator de proiecte şi programe
De timp: necesar identificării partenerilor şi încheierii parteneriatelor
Existenţa contractelor de parteneriat

5. Programul de promovare a imaginii şcolii

NrCrt
Activitate
Obiective
Termen
Responsabilităţi
Resurse
Indicatori de performanţă
1
Incheierea de parteneriate cu școlile din zonă
Cunoaşterea şcolilor cu acelasi statut
Derularea de activităţi comune
Prezentarea şcolii
Permanent
Directorul
Coordonator de proiecte şi programe
materiale:de prezentare a şcolii
de timp: necesar vizitelor

Realizarea cel puţin a unei vizite lunare
2
Realizarea materialelor promoţionale
 Desemnarea unei echipe care să realizeze materiale promoţionale
Promovarea revistei şcolii MOV
   Permanent
Echipa desemnată
materiale: hârtie, xerox, calculator, imprimantă,
de timp: necesar realizării materialelor
financiare: necesare asigurării cu consumabile
 Realizarea de pliante diferite
Realizarea a 2 numere din revista şcoliiVII. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES

 Grupuri de interese care interferează în actul educaţional
·         MECT, ISJ, CCD
·         Elevii
·         Personalul didactic
·         Personalul didactic auxiliar şi administrativ
·         Părinţii
·         Comunitatea
·         Autorităţile locale
·         ONG-uri, fundaţii, asociaţii
·         Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli
·         Mass-media
·         Agenţi economici
VIII. INDICATORI DE REALIZARE
         Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
         Raportul de evaluare interna ARACIP
         Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii
         Finalităţi ale parteneriatelor derulate
         Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor
         Modul de cheltuire a bugetului proiectat
         Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
         Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică
         Respectarea termenelor de execuţie a unor obictive
         Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
         Documentele de proiectare şi evidenţele


   IX. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

            Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
           Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat.
           Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.
           Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.
          Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.


  IX.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII PDI-ULUI:

Ø  stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;
Ø  contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră;
Ø  contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de marketing, web-site-ul şcolii;
Ø  mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale comisiilor metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile cadrelor didactice; rapoartele CA, CEAC; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate sondaje, chestionare; rezultatele evaluării externe;
Ø  planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice

IX.2. ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI

a. echipa de lucru:
Ø  întâlniri de informare, actualizare;
Ø  sedinţe de lucru pe termene fixate anterior;
Ø  întâlniri cu membrii CEAC
b. echipa managerială:
Ø  acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;
Ø  discuţii de informare, feed-back;
Ø  rapoarte semestriale;
Ø  rapoarte anuale;
Ø  analiza rapoartelor CEAC.
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
Ø  planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;
Ø  rapoarte semestriale şi lunare;
Ø  fişe de autoevaluare;
Ø  portofoliile membrilor comisiei;
Ø  asistenţe/inter-asistenţe;
Ø  lecţii demonstrative;
Ø  acţiuni extracurriculare;
Ø  schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.


Director,

Gherghinoiu Loreta